Ambassadeurs

Zonder Stempel heeft een aantal enthousiaste Ambassadeurs.
Een Ambassadeur van Zonder Stempel behartigt de belangen van LHBTI+’s met een lichte verstandelijke beperking.

De belangenbehartiging kan op heel verschillende manieren, bijvoorbeeld
• een kraam verzorgen op een informatiemarkt
• voorlichting geven aan cliënten of aan begeleiders
• meedoen aan overleg in een instelling

De Ambassadeurs werken zoveel mogelijk in tweetallen bestaand uit een lid van de doelgroep en een beroepskracht of vrijwilliger die niet tot de doelgroep behoort.

Enkele keren per jaar organiseert Zonder Stempel een trainingsbijeenkomst voor huidige en nieuwe ambassadeurs.

Heb je belangstelling om Ambassadeur te worden?
Stuur dan een mailtje naar Manon Linschoten.

Ambassadeurs Zonder Stempel spreken zich uit

Zowel mannen als vrouwen in Nederland geven aan zich wel eens aangetrokken te voelen tot hetzelfde geslacht. Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vinden het vaak lastig om ervoor uit te komen of erachter te komen dat ze tot de groep LHBTI behoren.

Deel met je vrienden en kennissen
COC LIidmaatschap
Het COC vindt het belangrijk dat iedereen lid kan worden. Heb je een inkomen op bijstandsniveau, dan kun je in aanmerking komen voor het gereduceerd tarief. Je betaalt dan geen 45 euro maar 26,50 euro. Ook jongeren tot en met 25 jaar betalen 26,50 euro. Klik op www.coc.nl/leden voor meer informatie.